Ako sme sľúbili, polovica výťažku nášho Bazárika poputovala do Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Zázrivej. Na potulkách po Orave sme sa zastavili u Macekovcov, aby sme im odovzdali náš príspevok.

V malebnej zázrivskej doline vybudoval pred cca 18 rokmi Metod Macek s rodinou, priateľmi a podporovateľmi prírody unikátnu záchrannú stanicu.

Pomoc a útočisko našlo v záchrannej stanici veľa zranených zvierat a osirelých mláďať. Za tento čas prijali, ošetrili a vo väčšine prípadov úspešne prepustili do prírody stovky živočíchov najrozmanitejších druhov - vtákov, cicavcov, obojživejníkov aj plazov.

Metod Macek a orlie mláďa

Najčastejšími pacientami záchrannej stanice sú dravé vtáky ako orol skalný, myšiak lesný a sokol myšiar. Ale stanica už zachránila aj niekoľko medvieďat, vydier, veveričiek, ježkov a dokonca aj malé vĺča.

Obyvatelia Záchrannej stanice

Záchranná stanica v Zázrivej plní okrem primárnej funkcie záchrany živočíchov aj funkciu Ekocentra - miesta, kde sa návštevníci majú možnosť dozvedieť veľa o záchrane živočíchov ale aj o ochrane prírody všeobecne. Povedomie verejnosti o potrebe záchrany živočíchov zvyšuje šance, že nájdené živočíchy budú odovzdané do starostlivosti do Záchrannej stanice, kde budú ošetrené a po vyliečení sa vrátia späť do voľnej prírody.

Naši priatelia (Saška Maceková, Metod Macek a Metod Macek ml.) zo Záchrannej stanice a Jane Goodal

Rady sem chodia deti so svojimi učiteľmi v rámci školských výletov, ale aj dospelí, ktorým záleží na slovenskej prírode.

Výchova detí k ohľaduplnosti a láske k prírode by mala byť našou prioritou

Macekovci sa o stanicu obetavo starajú popri svojej práci a fungujú najmä vďaka príspevkom od darcov.

Sme radi, že sme mohli aspoň trochu prispieť aj my. Ďakujeme všetkým z vás, vďaka ktorým sa nám podarilo vyzbierať peniaze pre Záchrannú stanicu na našom Bazáriku.