Deň Zeme každoročne oslavujeme 22. apríla. Tento medzinárodný sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V súčasnosti ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý má poukázať na to, že zdroje na Zemi nie sú nevyčerpateľné.

Kde začal svoju históriu?

Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Francisku. Pôvodná kampaň s týmto sviatkom spojená, si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov. Postupne získal silný ekologický rozmer. Má nám pripomenúť fakt, že Zem je náš jediný domov a preto k nej máme pristupovať s rešpektom.

Pre prvú oslavu dňa Zeme bol zvolený 22.apríl 1970. OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr, v roku 1971.

Uplynuli desiatky rokov a situácia je čoraz horšia. Katastrofické scenáre sa napĺňajú. Ľudská činnosť ničí životné prostredie. Znečisťovanie vôd, ovzdušia, skleníkové plyny, obrovská nadspotreba, klimatické zmeny, pred ktorými vedci varujú už desiatky rokov, pociťujeme stále viac aj na vlastnej koži.

Zažívame veľké vymieranie druhov. Za posledných 50 rokov sa znížili počty rýb, vtákov, obojživelníkov, plazov i cicavcov o 60%.

den zeme

Žijeme "vďaka" koronakríze ekologickejšie?

Vzťah medzi človekom a prírodou prešiel mnohými štádiami. Nájsť správnu rovnováhu je úlohou každého z nás. COVID-19 priniesol na Zem strach, stres, bolesť, úzkosť. Na druhej strane dal šancu nám všetkým spomaliť. Zrazu žijeme ekologickejšie. Necestujeme, nenakupujeme toľko ako predtým, netvoríme toľko odpadu, jedno ide v ruka v ruke s druhým, hoci si to ani neuvedomujeme.

Aká je vaša ekologická stopa?

Na druhej strane posledné týždne vytvárajú množstvo odpadu jednorazové rukavice a rúška. Riešením je používanie bavlnených rúšok, ktoré sa dajú opätovne oprať. Jednorazové rukavice však nie sú recyklovateľné. V dôsledku boja vlád s COVID-19 sa zablokovali v krajinách rôzne ekologické programy. Recyklácia plastov sa odkladá.  Vzrastá množstvo jednorazových obalov z potravín a online donášok stravy. Uprednostňujú sa jednorazové plastové sáčky, ktoré zvyšujú pocit "bezpečnosti" proti koronavírusu. Pravda, ako zvyčajne, nie je iba čierno-biela.

No jedno je isté, zatiaľ nám naša Zem opäť a opäť odpúšťa.

Žime tak, aby Dňom Zeme bol pre ľudstvo každý jeden deň.