Zo všetkých strán dostávame alarmujúce informácie o katastrofálnom stave našej planéty. Fotografie, videá, čísla, percentá, svedectvá ľudí nás zas a znova vyplašia, rozčarujú a zároveň nabádajú k činom. Mnohí si myslíme, že robíme dosť, triedime odpad, recyklujeme, no štatistiky sú stále alarmujúce!

Recyklujeme efektívne?

Iba správne vytriedený odpad sa dá recyklovať, teda vrátiť späť do obehu.  Triedenie je vskutku to najmenej, čo pre našu planétu môžeme urobiť.

Plusy triedenia odpadu v skratke:

Až 40 % komunálneho odpadu je možné recyklovať. V prípade recyklácie aj biologicky rozložiteľného  odpadu napr. kompostovaním dosiahneme až 90 % recyklovateľného odpadu! A to už stojí za trochu námahy, však?

Triedením odpadu znižujeme aj znečistenie ovzdušia, keďže skládky a spaľovne odpadov negatívne vplývajú na životné prostredie, znečisťujú ovzdušie, vodu, pôdu, produkujú skleníkové plyny a zároveň vplývajú aj na naše zdravie.

Ešte dôležitejšie ako triedenie  je však snaha o zníženie množstva odpadu.

Najdôležitejším cieľom by mala byť snaha o zníženie spotreby, uprednostňovať bezobalové obchodíky, namiesto igelitového sáčku siahnuť do kabelky po ekotašku.

Dnes máme na výber z množstva originálnych kúskov, vybrať si môžeme plátené tašky s rôznym motívom či tradičné sieťovky. Fantázii sa medze nekladú a nuda to rozhodne nie je!  Množstvo jedinečných kúskov nájdete aj u nás v obchodíku Zaka. Kvietkovanú klasiku nájdete u Mirky Budziňákovej.  Eko vrecúška na ovocie a zeleninu nájdete v obchodíku Mišelka.

Na zabalenie desiaty dávame do pozornosti voskované obrúsky od Homedy. Životnosť majú niekoľko mesiacov a navyše sú voňavé a mäkké!

voskovaný obrúsok

Čas rozpadu jednotlivých druhov odpadu  je rôzny

Naše lesy, parky, jazerá sú dôkazom toho, že ľudia často vedome aj nevedome vyhadzujú odpad do voľnej prírody. Častokrát v mylnej domienke, že vyhadzujú biologicky rozložiteľný odpad a v podstate "kompostujú". Rozpad odpadu je však v prírode rôzny, môže ísť o týždne, no aj o storočia. Zaťažuje sa tak nielen príroda, znečisťuje prostredie, vzniká priame nebezpečenstvo pre zvieratká v súčasnosti ale aj pre ďaľšie generácie.

Vedeli ste, že čas rozkladu žuvačky v prírode je až 5 rokov?!

Ohryzok z jabĺčka

Hoci ohryzok z jablka je kompostovateľný odpad, rozkladá sa niekoľko týždňov! V prípade ak vy alebo niekto z vášho okolia chová domáce zvieratká, je to ideálny spôsob na využitie ohryzkov z jabĺčok a ich najekologickejšie spracovanie.

Noviny, časopisy, papier

Vo voľnej prírode sa rozkladá niekoľko mesiacov. Papierové vreckovky, ktoré sú často predmetom odhodenia priamo na ulici sa rozkladajú  3 mesiace.

Separovaním papiera sa šetria primárne suroviny – drevo. Neznečisťuje sa ním ovzdušie a šetria sa energie. Z vyseparovaného papiera sa vyrábajú obalové papiere na výrobky a potraviny. Vyrábajú sa tiež toaletné papiere a obalové kartóny.

Vedeli ste, že na výrobu 100 % recyklovaného papiera nepotrebujeme spíliť žiaden strom?

Hliníkové plechovky

Sú naozaj veľkým nebezpečenstvom pre našu prírodu. Čas ich rozkladu je totiž 20 až 100 rokov!  V tomto čase predstavujú riziko pre voľne žijúce zvieratá.

Vedeli ste, Žže recyklácia jednej hliníkovej plechovky ušetrí elektrinu potrebnú na chod počítača alebo televízora  počas troch hodín?

Batérie

Z hľadiska odpadu sú nebezpečné tak nabíjateľné ako aj nenabíjateľné batérie. Nabíjateľné batérie však predstavujú väčšie riziko, z toho dôvodu na nich nájdeme označenie, že nepatria do komunálneho odpadu.

Množstvo predajní má vo svojich prevádzkach určené miesta na zber opotrebovaných batérií. V prípade väčších batérií, patria tieto do zberného dvora.

V žiadnom prípade nevyhadzujte použité batérie do komunálneho odpadu ani do voľnej prírody! Obsahujú totiž chemické látky, ktoré je potrebné odstrániť a zneškodniť odborným spôsobom, ktorý nezaťažuje životné prostredie.

Rozklad batérie v životnom prostredí trvá 200 až 500 rokov a to je vskutku rešpekt vzbudzujúci údaj!

PET fľaše a "igelitky"

Žijeme v dobe plastovej. Plast je jednoducho všade. Snažme sa mu vyhýbať a v prípade, že to nie je možné, separujme ho správne! Rozklad plastov v prírode totiž trvá približne 500 rokov!

Recyklovaný plast sa využíva na výrobu odpadkových sáčkov, košov, obalov na potraviny, kuchynského riadu, hračiek, hrebeňov, zubných kefiek, polystyrénu, nábytku  aj oblečenia.

Pozor na polystyrén, vo voľnej prírode sa rozkladá až 1000 rokov! Je nutné ho správne separovať, pretože pri jeho spaľovaní do ovzdušia unikajú škodlivé látky, pri jeho umiestnení na skládu ma tendenciu "uletieť", nakoľko je veľmi ľahký.

Sklo

Sklo je výborne recyklovateľný odpad. Roztavením a následným spracovaním sa z neho vyrábajú nové sklenené produkty.

Na druhej strane, v prípade vyhodenia do voľnej prírody sa rozkladá až 4000 rokov!

triedime odpad

Ako je to na Slovensku?

V súčasnosti na Slovensku recyklujeme približne 23 % odpadu. Zvyšný  odpad skončí na skládkach a v spaľovniach. Vízia do roku 2020 je recyklácia až 50 % komunálneho odpadu. Pre rok 2030 Európska komisia navrhla recykláciu až 65 % komunálneho odpadu a skládkovanie na úrovni 10 %. Už dnes vieme, že tento cieľ je pre Slovensko nereálny.

Už malé deti sa vedia naučiť triediť odpad, v rámci hry a s radosťou! Rozpoznať štyri základné farby odpadových nádob a správne zatriediť odpad môže byť také zábavné a kreatívne už v útlom veku!

triedenie odpadu

Využite túto skutočnosť a vychovajte z detí zodpovedných ľudí rešpektujúcich prírodu.

Spolu dokážeme viac! :-)